Næring

Industriområde, Støren
Dronebilde av Støren Sør

Støren sør

Ønsker du å øke din bedrifts konkurranseevne med en ny strategisk, regional posisjon? Støren Sør er det nye næringsområdet i Midtre Gauldal. Her tilbyr vi gode næringsarealer tett på hovedfartsårer, og målet er å skape en klynge av bedrifter som kan tilføre hverandre noe.

På tapetet

Søk midler her!

Snakk med oss om dine muligheter for å vokse.

Søk midler
Lenker

Næringsforening

NiT Midtre Gauldal
Svend Hov
(+47) 416 56 141
Svend@nitr.no

Kraftfondet

Kraftfondet