Om Spir

Omstillingsprogram 2022-2027

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. 

Over en periode på seks år skal vi bruke 40 millioner kroner på å sette fart på veksten i kommunen vår. Vi skal ha vekst i næring, folketall, attraktivitet og samfunnsutvikling. 

Dette er en unik mulighet der vi kan sette inn en ekstraordinær innsats som forhåpentlig vil gagne Midtre Gauldal i generasjoner framover. 

Aina Midthjell Reppe er leder for omstillingsprogrammet. I tillegg jobber Marthe Eid med kommunikasjon. Styret til Spir består av seks medlemmer, fra næringsliv, kommunepolitikken og kommunen for øvrig. I tillegg er det tre faste observatører. Les mer om styret

Tre hovedmål:

  1. Økt utviklingsevne i næringsliv og kommunen
  2. Å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape 300 arbeidsplasser
  3. Et mer robust næringsliv med en større spredning i næringsstruktur og økt lønnsomhet

Tiltak som løfter utviklingsevnen skal prioriteres og være førende gjennom hele omstillingsplanen. I tillegg skal Spir understøtte annen aktivitet.

Status per august 2023

22 prosjekter fordelt på 39 ulike bedrifter har siden oppstarten mottatt støtte gjennom Spir. Det er mange ulike prosjekter, som spenner fra oppstartsstøtte til sentrumsutvikling, kompetanseheving, rådgivning og nettverksarbeid.


SMB-utvikling er et verktøy utviklet av Innovasjon Norge. Målet er at små- og mellomstore bedrifter med potensiale for vekst skal øke konkurransekraften, evnen til innovasjon og lønnsom verdiskaping. Høsten 2022 startet en forstudie med 14 bedrifter. De gikk så videre i et forprosjekt, hvorav 13 av bedriftene ble med. Disse 13 har gjennom vinteren og våren jobbet sammen med rådgivere fra Proneo, innovasjons- og rådgivningsselskapet som har ledet dette arbeidet.

Til høsten vil Spir etter planen gå i gang med en ny runde med SMB-utvikling. Kan det være noe for din bedrift? Ta kontakt!

Vi er også i gang med å undersøke ståa i egen kommune gjennom "Næringsaktiv kommune". Spir vil fortsatt støtte enkeltprosjekter fra bedrifter og organisasjoner.

Prosjekter gjennom Spir

PLP-kurs- gjennomføringsevne

Sentrumsutvikling tilknyttet Prestteigen

SMB- forstudie

Støtte til lokalmatsamarbeid Mett i Gauldaln

Børs Marked

Soknedal Næringspark

Baker Street Food

Brenda Meinen

Innovasjonsdagen 2023

Næringsaktiv kommune forstudie

NM snøscootercross

Gauldal Golfsenter

Kompetanseløft for ansatte ved STI

PJ Custom Guitars

Utvikling Prestteigen sentrum Fase 1

Utvikling Prestteigen sentrum Fase 2

Utvikling av Singsås Kro og Pub

Produkt- og markedsutvikling Svardal Trapp

Vekstmuligheter Audioplus Norge

Mersmak

Kompetanseløft for ansatte ved Støren Treindustri Fase 2

Mett i Gauldaln nettverk og merkevare

Ullpikene

Våre støttespillere

Viktige samarbeidspartnere for Spir er næringsteamet i egen kommune bestående av Enhet for samfunnsutvikling og kultur, Enhet for eiendom- og kommunalteknikk. NiT Midtre Gauldal og Proneo som har førstelinjetjenesten i Midtre Gauldal, er også viktige samarbeidspartnere. 

Fylkeskommunen vurderer Omstillings- og Handlingsplanen til Spir, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som kvalitetssikrer arbeidet gjennom hele omstillingsperioden. Deres regionkontor bidrar med rådgivning og søknadsbehandling i prosjekter fra omstillingsområdene. 

Både fylkeskommunen og Innovasjon Norge er observatører i omstillingsstyret.

Støttespillere - Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Midtre Gauldal kommune