Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Spir i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysninger. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som knyttes til deg som enkeltperson.

Ansvarlig

Spir er ansvarlig for Spir sin behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret kan være delegert videre i organisasjonen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger

Du har rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt Spir i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder i hovedprinsipp for fremtidige behandlinger for det aktuelle samtykket.

Lagring av opplysninger

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger.

Videreformidling

Personopplysninger vil ikke bli videreformidlet til virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering.

Virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, ivaretar Spir din personopplysninger ved å inngå databehandleravtaler med den eksterne virksomheten.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger. Du kan når som helst be om å få se opplysningene vi har om deg og hvordan disse er behandlet. Spir sin nettsiden har ingen funksjoner som lagrer informasjon om deg.

Har du spørsmål eller har du lyst til å snakke med oss?

Send e-post til: aina.reppe@mkg.no
Ring:

(+47) 959 77 994

Besøk oss her: Rørosveien 11, 7290 Støren