Søk midler

Om Spir

Vi har fått en unik mulighet til å komme først til framtida.

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. Omstillingsprosjektet skal bidra til å øke attraktiviteten til kommunen vår. Attraktiviteten til næringslivet, men også attraktivitet til kommunen som bosted. Vi ønsker, gjennom dette prosjektet, å optimalisere bolysten til innbyggerne og at flere kommer flyttende til kommunen vår. Les mer om hva vi jobber med her.

Søk midler

Opplevelsesnæringen
Industri
Innovasjon og nyskaping
Kompetanse
Attraktivitet

Ta kontakt, så kan vi ta en prat om søknad!

Anleggsarbeider grunnmur

Dokumenter

Les styrende dokumenter og styreprotokoller. 

Marthe Eid under Spirsamling sammen med bedrifter som har vært med i SMB-Utviklingsløp.

Spørsmål og svar

Omstillingsprogram, hva er det?

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. Omstillingsprosjektet skal bidra til å øke attraktiviteten til vår kommune. Både attraktiviteten til næringslivet, men også attraktivitet til kommunen som bosted. Vi ønsker, gjennom dette prosjektet, å optimalisere bolysten til innbyggerne og at flere kommer flyttende til kommunen vår.

Hvordan skal vi jobbe?

Midlene skal settes inn i utviklingsprosjekter med potensiale for vekst og utvikling – i bedrifter og i lokalsamfunnet. Vi ønsker å jobbe sammen med aktører som er villige til å satse egne midler og egen tid for å skape merverdi. Omstillingsprogrammet har et eget styre som er valgt av kommunestyret. Det er omstillingsstyret som har ansvar for å fordele midlene som skal brukes i omstillingsprogrammet. Vår programleder, Aina Midthjell Reppe, sørger for all daglig oppfølging opp mot kommune, næringsliv og innbyggere. Programmet er inndelt i 5 satsningsområder:

- Opplevelsesnæringen
- Industri
- Innovasjon og nyskaping
- Kompetanse
- Attraktivitet

Dette er de områdene en analyse av kommunen, har vist, at har størst potensial fremover.

Hvor mye penger har vi?

For å bli en omstillingskommune må Midtre Gauldal bidra med egne penger, i dette tilfellet 25% av totalen. De resterende 75% kommer fra Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune. Vi i Midtre Gauldal har til sammen 40 millioner som vi skal bruke i omstillingsprogrammet i de 6 årene programmet varer.

Hvordan søker jeg og hvem kan få penger?

​​Omstillingsprogrammet har en handlingsplan for hvert år som bestemmer hva pengene skal gå til. Pengene brukes både til å støtte enkeltbedrifter, men også til tiltak som gagner flere bedrifter eller setter i gang utvikling i flere bedrifter samtidig. Omstillingsprogrammet må hele tiden følge regelverket som gjelder for bruk av offentlige midler, og vår viktigste jobb er å se helheten for hvordan vi kan bruke pengene vi disponerer best mulig. Det er derfor lurt å ta en prat med leder i omstillingsprogrammet eller vår nye samarbeidspartner Proneo før du sender inn en søknad. Vi har taushetsplikt og bringer ikke tankene dine videre om det ikke er avklart med deg.

Hvem er Proneo?

Proneo arbeider hver dag med bedriftsutvikling og er vår nye partner for råd- og veiledningstjeneste for gründere og bedriftsutvikling. Sammen skal vi bidra til å øke attraktiviteten til Midtre Gauldal. Har du lyst til å starte egen bedrift, kan du også kontakte Proneo direkte her