Om Spir

Midtre Gauldal er omstillingskommune i perioden 2022-2027: 

* 40 millioner kroner
* Utvikling og vekst i næringsliv og folketall
* Økt attraktivitet
* Ekstraordinær innsats
* En unik mulighet

Vi skal først til framtida! 

Aina Snakker om Spir

Her er det muligheter!

Gjennom Spir har vi en ekstraordinær mulighet til å sette fart i næringslivet, gründervirksomhet, bolyst og attraktiviteten i kommunen vår.

Har du en idé? Sammen kan vi sette fart på utviklingen. Bli med på laget! 

Frø som gror Pixabay com eco pramono

Søk midler

Spir kan gi støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til vekst, nyskaping, kompetanseheving og innovasjon i næringslivet og samfunnsutviklingen i Midtre Gauldal. 

Har du et prosjekt som kan være aktuelt? Ta kontakt, så tar vi en prat om søknad!

Anleggsarbeider grunnmur

Dette jobber vi med

Spir jobber på mange fronter, og kan gi støtte til tiltak og prosjekter. Her får du en oversikt over hva vi bidrar til. 

Baker Street Food med Stig Magne Torve

Styret i Spir

Les mer om styremedlemmene i omstillingsprogrammet Spir. 

IMG 1515

Dokumenter

Les styrende dokumenter og styreprotokoller. 

Marthe Eid under Spirsamling sammen med bedrifter som har vært med i SMB-Utviklingsløp.

Spørsmål og svar

Omstillingsprogram, hva er det?

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. Vi har til sammen 40 millioner kroner som vi skal bruke på omstillingsarbeid disse årene. 

Omstillingsprosjektet skal bidra til å øke attraktiviteten til vår kommune. Næringslivet skal utvikle seg og vokse, og Midtre Gauldal skal være en attraktiv bokommune og reisemål. 

Hvordan skal vi jobbe?

Midlene skal settes inn i utviklingsprosjekter med potensiale for vekst og utvikling – i bedrifter og i lokalsamfunnet. Vi ønsker å jobbe sammen med aktører som er villige til å satse egne midler og egen tid for å skape merverdi. 

Omstillingsprogrammet har et eget styre som er valgt av kommunestyret. Det er styret som har ansvar for å fordele midlene som skal brukes i programmet. Vår programleder Aina Midthjell Reppe, sørger for all daglig oppfølging opp mot kommune, næringsliv og innbyggere. Programmet er inndelt i 5 satsningsområder:

- Opplevelsesnæringen
- Industri
- Innovasjon og nyskaping
- Kompetanse
- Attraktivitet

Disse områdene har størst potensiale for vekst, viser en analyse av kommunen.

Hvor mye penger har vi?

For å bli en omstillingskommune må Midtre Gauldal bidra med egne penger, i dette tilfellet 25% av totalen. De resterende 75% kommer fra Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune. 

Til sammen har vi 40 millioner som vi skal bruke i omstillingsprogrammet i de seks årene programmet varer.

Hvordan søker jeg, og hvem kan få penger?

​​Omstillingsprogrammet har en handlingsplan for hvert år som bestemmer hva pengene skal gå til. Pengene brukes både til å støtte enkeltbedrifter, men også til tiltak som gagner flere bedrifter eller setter i gang utvikling i flere bedrifter samtidig.

Omstillingsprogrammet må hele tiden følge regelverket som gjelder for bruk av offentlige midler, og vår viktigste jobb er å se helheten: Hvordan vi kan bruke pengene vi disponerer best mulig?

Det er derfor lurt å ta en prat med leder i omstillingsprogrammet, eller vår samarbeidspartner Proneo, før du sender inn en søknad. Vi har taushetsplikt og bringer ikke dine tanker og planer videre om det ikke er avklart med deg.

Hvem er Proneo?

Proneo arbeider hver dag med bedriftsutvikling og er vår nye partner for råd- og veiledningstjeneste for gründere og bedriftsutvikling. Sammen skal vi bidra til å øke attraktiviteten til Midtre Gauldal.

Har du lyst til å starte egen bedrift, kan du også kontakte Proneo direkte her