Per Kosberg

Hovedbilde1

Styret i Spir har fått inn en næringskapasitet av de sjeldne. Per Kosberg har samlet erfaring og kunnskap verden over: Fra Follafoss, via Trondheim og Midtøsten, og hjem igjen til Singsås.

Han har flakset både høyt og langt innen industri, vannteknologi og ulike oppstartsbedrifter etter å ha fullført framhaldsskulen på Singsås og deretter Orkdal landsgymnas. 


Han er utdannet sivilingeniør fra NTH (dagens NTNU), innen kjemi og særlig treforedlingskjemi. Karrieren startet med gjødselproduksjon i Hydro i Glomfjord, sør for Bodø, før ferden gikk til Verran og Follafoss tresliperi. Her kom kompetansen innen trefordeling til sin rett.

Follafoss og Bjørn Lyng

Per Kosberg i kontrollrommet på fabrikken på Follafoss. Foto: PrivatFollafossfabrikken var arbeidsplassen i mange år, og over to perioder. Det var også stedet der Kosberg møtte Bjørn Lyng, som tok over fabrikken i 1983.

- Det var skjellsettende for meg. Han satte planer ut i livet, og etter ett år ble det bygd ny tremassefabrikk. Jeg ble ansatt som fabrikksjef. Det var utrolig artig og inspirerende å jobbe med ham. Jeg lærte utrolig mye. Han var utrolig til å drive utvikling, god til å kommunisere med folk, han fikk ting til å skje.

Per Kosbergs karriere – kort oppsummert

* Hydro i Glomfjord, Bodø

* Follafoss tresliperi, Verran – kjøpt opp av Norske Skog i 1989

* Jobbet med opprettelsen av treforedlingsfabrikk i Nord-Irland i starten av 1990-tallet

* Direktør for næring, samferdsel og kultur i Sør-Trøndelag fylkeskommune tidlig på 1990-tallet

* Bøndenes salgslag, etter hvert Gilde (nå Nortura) i en tiårsperiode

* Aqualyng, med Bjørn Lyng. Arbeidssted var hele verden, mye i Midtøsten og Sørøst-Asia

* Tilbake til Norske Skog i 2008

* Startet opp Akvafresh i 2015. Her var Kosberg selv initiativtaker, med Ragnar Lyng som hovedinvestor. Akvafresh har utviklet en internasjonalt patentert vannkvalitet for behandling av laks mot lus og amøbgjellesykdom på laks

Akvafresh

Utvikling er fellesnevneren

Akvafresh har vært arbeidsplassen frem til han trådte inn i pensjonistenes rekker i løpet av denne våren. Men behovet for å roe ned er ikke særlig sterkt. Nå skal han altså bidra inn mot det viktige omstillingsprogrammet Spir i hjemkommunen Midtre Gauldal.

- Jeg liker å holde på med ting. Det jeg liker best er å være med og utvikle ting. Og så har jeg brukbar sans for drift. Det å få ting i gang ligger mitt hjerte nært.

IMG 1515

Hvordan skal vi lykkes i Midtre Gauldal?

Hvordan ser han på omstillingsprogrammet og mulighetene for at vi lykkes med å skape utvikling og vekst i kommunen vår?

- Det er vanskelig å peke på en entydig oppskrift for hvordan lykkes. Du må evne å finne attraktive sider ved kommunen som du kan tilby folk. Du må være flink til å ha kontakt der det foregår, både i eksisterende virksomheter, eiendomsmiljø og gründermiljø. Du må skjønne hvilke tendenser som kommer. Være godt informert, se muligheter og tilby løsninger når en har sjansen. Når en skal utvikle distriktskommuner må en tenke utvikling i alle retninger. Hvordan skal vi bo og leve her? Jeg tror det er viktig å jobbe med eksisterende næringsliv. Ledelsesprogrammene vil gi spin-off-effekter over tid. Kanskje kan det øke bedriftenes evne til nyskaping og utvikling.

Optimisme og skepsis

Omstillingsprogram tildeler midler til utvikling og nyskaping. Kosberg peker på at styret i Spir må være flinke til å finne hvilke selskaper som mest har livets rett.

- Det er lett å bevilge penger, men det er vanskeligere å gjøre det på en sånn måte at det fører til resultater. Den blandingen der, at du må være både litt optimist og skeptiker. Jeg håper å kunne spille på begge de egenskapene. Ellers er tanken min å være et lojalt styremedlem som jobber tett med administrasjonen.

Kosberg peker på langsiktighet når det gjelder næringsområdet Støren Sør:

- En må nok være innstilt på at det tar tid. En må ha tålmod og utholdenhet, og samtidig en skikkelig vilje til å få det til.

PK2

Nærmiljøet

74-åringen flyttet hjem til Singsås i 2020 sammen med kona Harriet Tøndel. Nærmere bestemt til Forsetmoen, på grensen til Forbygda, der han selv vokste opp. Datteren og barnebarnet bor i nabohuset, mens deres to andre barn bor i Oslo.

De har tatt en aktiv del i det frivilligheten i hjembygda. Per er selv en aktiv skigåer, og kjører skispor og bidrar på trenersiden for barn og ungdom. Han er også involvert i idretts- og kulturfestivalen Nyt Nekjådalen som skjer første helga i august. Kona har gått inn som leder i bygdekvinnelaget og er aktiv i Singsås damekor.

PK3 PK4 PK1