Leve

Dronebilde, syklist på vei i skogen

En levende kommune

Midtre Gauldal, kreativ og raus, en kommune for deg som vil bo sentralt, men likevel ha naturen tett på. Med røtter til å vokse, med vinger til å fly, beskriver vår satsning på gode oppvekstmiljø enten du vil bo urbant i kommunesenteret Støren, eller mer landlig knyttet opp mot kommunedelsentra Soknedal, Budal eller Singsås. Vår kommune har et rikt kulturliv, stor dugnadsånd og idrettslag som er inkluderende med mange ulike aktiviteter. Næringsliv og servicefunksjoner har fine vekst- og utviklingsmuligheter her med kort avstand til E6 og jernbane. Midtre Gauldal kommune satser på å komme først til framtida gjennom å tilrettelegge for nye bolig- og næringsareal og er opptatt av å møte ditt behov som innbygger uansett hvilken livsfase du er i.

Dronebilde, Støren

Støren kulturhus

Kommunens storstue er Støren kulturhus sentralt i kommunesenteret. Det er et regionalt kulturhus som er en del av Gauldal skole- og kultursenter med kino, et variert kulturprogram med konserter, teater og andre arrangementer, og lokaler for møter, kurs, konferanser og selskap. På samme sted ligger folkebiblioteket, som er en kulturell møteplass hvor alle kan søke opplevelser, opplysning og kunnskap gjennom bøker og andre medier. I kultursenteret ligger også kulturskolen, som har et variert opplæringstilbud innen musikk, scenekunst og andre kulturuttrykk, og som arrangerer større produksjoner på tvers av fagene.

Dronebilde av Størenhallen, Støren Kulturhus og skolen.

På tapetet