Unik mulighet for din bedrift

Mersmak AS prod

SMB Utvikling kan bidra til å ta din bedrift flere hakk videre. Pakken har en verdi på 60 000 kroner. Mersmak AS var en av de som hev seg på i første runde.

SMB Utvikling er et verktøy som brukes til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter som har potensiale for vekst. Innovasjon Norge står bak, og verktøyet brukes i omstillingskommuner, som Midtre Gauldal.

Mandag 27. mai kl. 18.30 er det inspirasjonskveld på Gauldalsporten, som markerer oppstart av denne runden med SMB Utvikling. Det er uforpliktende å delta. Kom og se om dette kan være noe for din bedrift! Meld deg på: aina.reppe@mgk.no


Høsten 2022 startet vi første runde med SMB Utvikling i Midtre Gauldal gjennom Spir. 25 bedrifter deltok på første inspirasjonskveld, og hele 14 av dem ble med videre i forstudiet. 12 av disse ble med i et forprosjekt våren 2023, mens de to siste fikk et tilpasset tilbud i et litt redusert omfang.

Over halvparten av deltakerne er i prosess med utviklingsarbeid og konkrete prosjekter, som har kommet i gang etter SMB Utvikling.

Mersmak og Aina2

- Anbefales virkelig

Mersmak AS i Soknedal deltok i første runde.

- Dette har vært et kjempebra prosjekt å være med på, det anbefales virkelig. Det har åpnet mange dører for oss, sier Camilla Gynnild.

Hun er en av fire eiere i Mersmak. Med på laget har hun ektemannen Jens og paret fra nabogården; Terje Knudsen og Olaug Sæther. Tre av dem jobber nå fullt i bedriften.

Rådgivningen de har fått gjennom Proneo trekkes fram, Jon-Ivar Holmslet har vært og er deres kontaktperson.

- Vi fikk en veldig dyktig rådgiver som kom med veldig konkrete og gode råd. Han gikk detaljert gjennom drifta, stilte spørsmål og satt fingeren på det som fungerte og ikke. Det har vært gull verdt. Vi har virkelig fått til håndfaste resultater som følge av dette, forteller Terje Knudsen.

Mersmak AS prod

Jobbet fram en strategi

Det startet så smått med matproduksjon og foredling på hvert sitt gårdsbruk, før ideen om å slå seg sammen og satse, kom under et halvfuktig lag i 2018. I 2019 bygde de første byggetrinn. Det er matforedling og produksjon det går i. Deres egne produkter selger de i sitt utsalg på gården, samt på Coop Extra i Soknedal. De produserer på bestilling, hovedsakelig for privatpersoner, samt en del til profesjonelle aktører. Lakserøkeri, partering av vilt og produksjon av kjøttprodukter.

- Vi har jo egentlig bare begynt i vei med dette fordi vi synes det er artig. Vi har ikke tenkt så mye strategi. Så fikk vi inn en rådgiver som har hjulpet oss med å stake ut denne kursen. Det er ingenting å tape på å bli med på et sånt prosjekt. For vår del har det kun gitt gevinster, sier Knudsen.

Det langsiktige målet er å komme ut i dagligvarebutikker fra Oppdal til Trondheim med sine produkter, fortsette å vokse og skape arbeidsplasser for flere. Per nå selges produktene deres på Coop Extra i Soknedal.

Marthe Eid under Spirsamling sammen med bedrifter som har vært med i SMB-Utviklingsløp.

Går videre gjennom Spir

Med støtte fra Spir har de nå gått videre til Fram-programmet, et utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge der Proneo kjører programmet. Videre utvikling og realisering av målene står på agendaen.

- Hadde vi ikke blitt med på SMB Utvikling, hadde vi kanskje stått litt i stampe nå. Ikke hatt de klare ideene om hvor vi skulle begynt for å komme dit vi vil, sier Gynnild.

Mersmak2 Heidi Løkken

SMB Utvikling – det starter nå

Spir kjører nå i gang runde to av SMB Utvikling for næringslivet i Midtre Gauldal.

- Dette er en unik mulighet der din bedrift virkelig kan ta nye steg. Du får tett oppfølging av svært kompetente rådgivere med kompetanse innen ditt felt. Rådgivningspakken har en verdi på 60 000 kroner per bedrift, sier Aina Midthjell Reppe som er programleder i Spir.

Vi starter opp med inspirasjonskveld mandag 27. mai, hvor din bedrift helt uforpliktende kan møte opp for å høre med fra både Spir og Proneo, og få en enda bedre forståelse av hva dette kan bety for din bedrift.

Fotograf på bildet over: Heidi Løkken 

Mersmak AS:

* Lokalmatprodusent som holder til i lokaler på Sveum gård i Strinde, Soknedal.

* Nabogårdene Sveum- og Bangløkkja gård slo seg sammen til én bedrift i 2019. Før drev de begge med småskala matproduksjon.

* Sveum gård kjøpte opp Gaula røkeri (røkeri av laks) i 2017.

* Mersmak AS kjøpte opp det som var igjen av Støren vilt, tidligere Andersen mat, som holdt til på Støren siden 1921.

* Eies av Terje Knudsen, Olaug Sæther, Camilla Gynnild og Jens Gynnild.

SMB Utvikling:

* Et verktøy for små- og mellomstore bedrifter som har potensiale for vekst.

* Utviklet av Innovasjon Norge til bruk i omstillingskommuner.

* Økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsom verdiskaping er målsettingen for bedriftene som deltar.

* Løpet er delt inn etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen). Det vil si forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.

* I forstudiet går erfarne rådgivere fra Proneo inn i bedriften, gjør dybdeintervju og en situasjonsanalyse.

* Programmet skal bunne ut i en konkret forretningsplan for utviklingsprosjektet eller -prosjektene.

* Gjennomføringen av hovedprosjektet gjøres i utgangspunktet ikke gjennom SMB Utvikling, men bør gjøres med veiledning og støtte fra Spir. Det er også muligheter for- og ofte hensiktsmessig å ta i bruk virkemidler gjennom Innovasjon Norge.

Kilde: Innovasjon Norge og regionalomstilling.no