Styret i Spir

Styret i Spir:

* Trude Heggdal, ordfører og styreleder

* Stian Engen, varaordfører

* Kenneth Moe, opposisjonsleder

* Svend Hov, daglig leder NiT Midtre Gauldal - Les saken om Svend og NiT Midtre Gauldal

* Per Kosberg, pensjonist med bred erfaring fra industri, ledelse og innovasjon - Les intervjuet med Per

* Kari Mette Busklein, økonomisjef i B&B Entreprenør AS

Observatører i styret:

* Alf Petter Tennfjord, kommunedirektør Midtre Gauldal kommune

* Ole Harris Hanssen, Trøndelag fylkeskommune

* Siri Bye Guldbækhei Johansen, Innovasjon Norge