Dette jobber vi med

Slik jobber Spir:

Vi støtter ulike tiltak og prosjekter, skaper arena for samarbeid, legger til rette for samfunnsutvikling og er samarbeidspartner for næringslivet og kommunen. 

Spir disponerer og kan søke om ekstra midler vi kan bruke til å skyte fart i Midtre Gauldal. Det er en investering for framtida.

Vi skal bruke pengene godt! 

Dette har vi støttet:

Prosjekter som pågår:

Følgende prosjekter pågår, og har fått støtte fra Spir: 

* Baker Street Food 
* Prestteigen sentrum fase 1 (70 500,-) 
* Støren Treindustri, kompetanseløft for ansatte (84 788,-)
* PJ Custom Guitars (171 188,-) 
* Prestteigen sentrum fase 2 (200 000,-) 
* Singsås Kro og Pub (100 000,-) 
* Svardal Trapp, produkt- og markedsutvikling (122 500,-) 
* Audioplus Norge AS, vekstmuligheter (150 000,-) 
* Mersmak (270 000,-) 
* Støren Treindustri, kompetanseløft for ansatte, fase 2 (215 212,-) 
* Mett i Gauldaln, nettverk og merkevare (258 334,-)
* Nordic Design Crew, konseptutvikling "Kreativ Destinasjon" (200 000,-)
* Gauldalstunet, forprosjekt (186 000,-) 
* Ullpikene (39 693,-) 
* Brenda Meinen, støtte til å delta på diamantfattingskurs i Antwerpen (100 000,-)
* Setermeieriet i Nekjådalen, forstudie (130 000,-)

Her kan du lese protokollene fra styremøtene. 

Prosjekter som er avsluttet:

Følgende prosjekter har fått støtte fra Spir, og er nå avsluttet: 

2022: 

* Mett i Gauldaln (161 000 kroner, ) 
* Prestteigen 2027 (90 000 kroner, ) 
* Børs Marked 2022 (30 425 kroner) 
* Brenda Meinen (50 000 kroner, resultert i en fast arbeidsplass)
* Soknedal Næringspark, forprosjekt (62500 kroner) 
* Videre bruk av Gaula Natursenter (120 000 kroner) 
* NM Snøscootercross (65 000 kroner) 

2023:

* Innovasjonsdagen 2023 (46 212 kroner) 
* Næringsaktiv kommune (78 400 kroner, undersøkelse av hvordan lokalt næringsliv oppfatter kommunens tjenester. Lokalt næringsliv, politikere og ansatte er spurt)
* Etablererkurs på Støren
* Instagramkurs

Her kan du lese protokollene fra styremøtene.

SMB Utvikling

SMB-utvikling er et verktøy utviklet av Innovasjon Norge. Målet er at små- og mellomstore bedrifter med potensiale for vekst skal øke konkurransekraften, evne til innovasjon og lønnsom verdiskaping.

Høsten 2022 startet en forstudie med 14 bedrifter. Det gikk så videre i et forprosjekt, hvorav 13 av bedriftene ble med. Disse 13 jobbet sammen med rådgivere fra Proneo, innovasjons- og rådgivningsselskapet som ledet dette arbeidet.

13 bedrifter i første runde: 

* Audioplus Norge AS

* Aune Transport AS

* Hogna Brygg AS

* Mersmak AS

* Nordic Design Crew AS

* Polyalkemi

* Sokna Rør AS

* Soknedal Innkjøpslag 

* Soknedal Bakeri og Konditori AS

* Stensås Selskapsmat AS

* Støren Betong AS

* Svardal Trapp AS

* Huus Bil AS

Fem av bedriftene har nå gått videre med egne forprosjekt.

Kan du søke om midler?