Singsås

Naturbilde - Høyfossen, Nekjådalen

Nyt Singsås!

I Singsås er det fine oppvekstmiljø og et rikt kulturliv med fantastiske friluftsmuligheter.

Singsås er ett av 4 kommunedelsentre i Midtre Gauldal, og har eget oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-.7 trinn. Her hos oss i Singsås finner du en aktiv frivillighet som bla. legger til rette for kor, idrett og annet frivillig arbeid. Ønsker du ro og fine naturopplevelser, ligger alt til rette i fjellene rundt Gauldalen med Fordalen, Nekjådalen og Samsjøen som fine rekreasjonsområder. Hultabanen legger til rette for et aktivt snøscootercrossmiljø, noe som er spesielt for Singsås.


Konsertstemning blant publikum under Nyt Nekjådalen

Vi ser etter folk som har lyst til å vise fram bygda si. Har du favorittsteder, turtips, eller har lyst til å snakke med folk som er interessert i å flytte til Singsås har vi lyst til å komme i kontakt med deg. Send en e-post til aina.reppe@mgk.no