Siri Mette Gynnild

IMG 0781 liten

Helt tilfeldig fikk Siri Mette tips om en prosjektstilling som var lyst ut i Midtre Gauldal kommune. I stillingsteksten stod det "Bobler du over med kreative ideer, innovative tanker og har lyst til å bidra til at alle i Midtre Gauldal kan være aktive – til glede for seg selv og andre? Er du en ildsjel og som brenner for å fremme aktivitet, trivsel og god helse for våre innbyggere?". JA, tenkte hun.

Hun søkte, og fikk stillingen som aktivitetskoordinator som er en toårig prosjektstilling hvor hun skal koordinere og lede an i arbeidet med å skape aktivitet i våre lokalmiljø.

IMG 0688 liten IMG 0690 liten IMG 0696 liten

De første konkrete oppgavene er å skape nye møteplasser på tvers av generasjoner. "Jeg starter på Singsås bo- og dagsenter, her skal jeg bidra til mer liv og røre igjen." 

- Jeg er tatt imot med åpne armer, det er fint å oppleve det hjertet som finnes for bygget. De frivillige arrangerer lunsj, Åse Olsen er en fantastisk ressurs med Sterk og Stødig gruppa i regi av Ergo- fysiotjenesten i kommunen, Sanitetsforening, Bygdekvinnelaget, onsdagsklubben, familiene, ildsjelene er mange, det står det respekt av. Jeg blir stolt, det foregår så veldig mye bra her. Min oppgave er å bli kjent med med alle som er engasjert og utnytte det potensialet som allerede finnes her.

IMG 0706 liten IMG 0735 liten

- Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten og for den spennende utfordringa det her er å bryne seg på. 

Siri Mette spør seg selv "hvordan få god livskvalitet gjennom hele livet?" - Det er så mange områder vi kan benytte oss av, kultur, musikk, aktivitet og å legge tilrette for at vi kan møtes. Ha det artig sammen. Det å ha et sted å høre til er så viktig, uansett alder. Og nøkkelen til å lykkes er å samarbeide, vi er så uendelig mye sterkere sammen!

IMG 0713 liten

Siri Mette begynte i januar og former stillingen sin underveis. Hun har fått en viss frihet innenfor satsningsområdene i kommunen. - Det passer meg godt, da kan jeg bruke det jeg brenner for inn i arbeidet jeg gjør. Nå jobber jeg med å få oversikt over det som allerede er i gang, for det er veldig mye bra som skjer i kommunen vår når det gjelder aktivitet. Det er et bredt spekter. Jeg ønsker å løfte fram det vi er gode på, og finne ut hva vi trenger mer av.

- Det er så fort gjort å fokusere på feil og mangler. Vi er jo en super kommune å bo i. Jeg ønsker å jobbe med det som skjer framover, se på mulighetene og være kreativ innenfor de rammene vi har. Vi er i en omstillingsfase i kommunen her, og jeg tror alle kan bidra til å gjøre kommunen vår enda mer attraktiv. Det her er rett og slett teamwork på mange områder.

IMG 0748 liten IMG 0744 liten IMG 0743 liten

BINGO! Det er god stemning med Oddbjørg Aas som Bingovert!

Det er viktig for oss at "hjemmet" på Singsås blir brukt, og at folk har lyst til å bo her.

Positiv aktivitet og trivelige boforhold vil bety mye. Gevinsten vil betale seg på mange måter. At folk har det bra, tar ting ved rota. Det er viktig å ha en langsiktig tankegang når man skal gjøre endringer som varer.

IMG 0714 liten IMG 0717 liten IMG 0726 liten

Vinsnesbakk Elektro jobber med de siste detaljene på den nye spisestua og kjøkkenet. Også her har vi glede av det som finnes fra før. Vi har gjenbrukt skuffer og skap, og oppgradert fasilitetene slik at det kan brukes som møterom. 

Framover, når kjøkkenet, brannsikkringa og renoveringa er klar, blir det enda mer aktivitet. Det vi allerede vet er at det blir dagsenter med aktivitør en dag i uka. Vi håper at flere vil ha glede av plassen, både på dag- og kveldstid. Her er det mange muligheter på tvers av generasjoner.

IMG 0780 liten

Siri Mette har hele tiden vært opptatt av aktivitet, folkehelse og utenforskap. Hun har bakgrunn som fysioterapeut og har jobbet ved Støren Fysioterapi siden 2006. Hun har alltid hatt mange baller i lufta ved siden av å være fysioterapeut. Hun er også utdanna lærer, vært mangeårig gruppetreningsinstruktør og livsstilsveileder. Hun er mamma og har vært engasjert i idrettslag og FAU. Med sin allsidige bakgrunn håper hun at hun kan bidra til mye i stillinga som Aktivitetskoordinator i kommunen. Vi har allerede mange andre spennende prosjekter på gang både i samarbeid med ulike kommunale enheter og ikke minst sammen med frivilligheten.

IMG 0763 liten IMG 0754 liten

Fotterapeut Ann Kristin Aune har egen klinikk i første etasje. Hun har lang erfaring og bred kompetanse i faget, til glede for de som bor på Singsås. I stolen sitter Elfrid Digre.

IMG 0778 liten

På Singsås bo- og dagsenter har vi ei trivelig fellesstue, nyoppusset møterom og kjøkken som kan bookes av alle. Hvis du ønsker å arrangere noe her, ta kontakt med meg, sigyn@mgk.no. Alle generasjoner er velkommen :)

Hvis du ønsker å bo i bokollektivet her på Singsås har vi sju ledige leiligheter. Det er Helse og velferdskontoret som fordeler plasser sammen med EKT som styrer gjennomgangsboliger. Ta kontakt på hvk@mgk.no eller på 72 40 33 00, så informerer de nærmere om søknadsprosessen og saksbehandling.

Neste prosjekt er Soknedal bo- og dagsenter, som blir bygget på samme lest som Singsås bo- og dagsenter. Jeg gleder meg!

Visningsleilighet

Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Soverom. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Stue. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Stue.
Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Stue. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Gang. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Kjøkken.
Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Utsikt. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Soverom. Visningsleilighet Singsås bo- og dagsenter. Veranda.