Støren sør

Dronebilde av Støren Sør

– et nytt fremtidsrettet næringssentrum

Støren Sør tilbyr arealer i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene E6 og Fv. 30 i trafikknutepunktet Støren i tre retninger:

- Nordover mot Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge
- Østov er mot Røros, Østerdalen og EU via Sverige
- Sørover mot Oppdal, Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Midtre Gauldal Utvikling kan tilby ferdig opparbeidet tilgang til 85 mål med næringsareal med fantastisk plassering. I tillegg er 500 mål til klart for opparbeidelse. Her er det god plass til store arealkrevende virksomheter som selv vil forme sine behov. Støren og Midtre Gauldal kommune befinner seg midt i hjertet av ferdselsårene som logistikkleverandørene benytter døgnet rundt, hele året. Med ny E6 i Trøndelag blir Trondheim kun 30 minutter fra Støren og et handelsmarked på over 260 000 mennesker nås via vei eller jernbane.

Oversiktsbilde over Støren sør

Næringsarealet ved Støren sør er spesielt egnet til industri, logistikk, distribusjon, sentrallager, større produksjonsfasiliteter og næringsklynger.