Støren sør

Dronebilde av Støren Sør

– et nytt fremtidsrettet næringssentrum

Støren Sør tilbyr arealer i umiddelbar nærhet til hovedfartsårene E6 og Fv. 30 i trafikknutepunktet Støren i tre retninger:

- Nordover mot Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge
- Østover mot Røros, Østerdalen og EU via Sverige
- Sørover mot Oppdal, Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Vi tilbyr 85 mål ferdig opparbeidet næringsareal med fantastisk plassering. 270 mål er ferdig regulert, klart for opparbeidelse. Ytterligere 250 mål er satt av til næringsareal i kommunedelplanen. 

Her er det god plass til store, arealkrevende virksomheter som selv vil forme sine behov, i tillegg til andre næringsaktører.

Ny E6 i Trøndelag gjør at Trondheim ligger kun 30 minutter fra Støren. Et handelsmarked på over 260 000 mennesker nås via vei eller jernbane. Støren og Midtre Gauldal kommune befinner seg midt i hjertet av ferdselsårene som logistikkleverandørene benytter døgnet rundt, hele året. 

Vil du vite mer?

Har du spørsmål?

Ta kontakt!

Oversiktsbilde over Støren sør

Næringsarealet ved Støren sør er svært godt egnet til industri, logistikk, distribusjon, sentrallager, større produksjonsfasiliteter og næringsklynger.