Infrastruktur

Dronebilde, rundkjøringa i Soknedal

Støren som knutepunkt

I tillegg til jernbanen vil den store driveren i utviklingen av Støren og Midtre Gauldal kommune uten tvil være den nye firefelts E6 fra Melhus til Ulsberg. Reise- og transportavstanden til byen blir under 30 minutter, og transporttiden til de store markedene på Øst- og Vestlandet blir mindre. På Støren er det et godt utbygd fibernett, og lett tilgang på kraft, både via reserver i dagens kraftnett, men også mulig å koble seg på via regionale linjer. I 2022 sto det nye verkstedet for regiontog ferdig på Støren. Dette verkstedet legger til rette for hyppige avganger og bidrar til en økning av arbeidsplasser på Støren. Det planlegges også for en større utbygging av Støren stasjon som vil gavne togtilbudet ytterligere.

Nesten alt gods som skal til og fra Trøndelag, går gjennom Støren
Dronebilde, Støren verksted

Den store utbyggingen på bane, er sammen med planlagt utbygging av E6 viktig for Støren som knutepunkt

Stor gulrot - Illustrasjon

Spir her!