Andre næringsareal

Dronebilde næringbygg, Støren

Midtre Gauldal har næringsarealer som dekker et bredt behov. I Støren Sør, det så langt 85 mål som står klar. Tilsammen er 600 mål regulert som næringsareal i dette området. I tillegg finnes det en rekke næringsbygg som har ledige areal i godt etablerte industriområder. På Singsås finner du ferdig regulerte områder tett opp mot Fv30.

Midtre Gauldal har næringsarealer som dekker et bredt behov

Mellomstore bedrifter

For næringsområdene Liøya og Moøya

- Prototyping og småskalaproduksjon 
- Moøya, Støren, har flere ledige lokaler for industri

Mindre bedrifter

For Soknedal og Støren sentrum

- Detaljhandelen
- Forretninger
- Butikkutsalg Café- og restaurantdrift
- Soknedal har fått tilført flere nye næringsbygg og har ledige areal


Mindre besøksintensive forretningerStore eller arealkrevende bedrifter for StørenNæringsareal på Singsås

Kontakt Øystein Digre, Singsås Næringspark.

Dronebilde industri, Støren

Del dine behov med oss :)