Invitasjon

Inspirasjonskveld blå

Velkommen til inspirasjonskveld

Til dere som er i gang, og kanskje har tanker om å videreutvikle bedriften, dere som har en idé, men ikke helt vet hvordan den kan løftes videre , til dere som tenker å starte egen virksomhet med utgangspunkt i landbrukets ressurser og til dere som vurderer å endre produksjonsform på gården. Vi satser på næringsutvikling som aldri før, velkommen til inspirasjonskveld.

Påmelding

Aina - kl. 18.00, Paul Sverre - kl 18.15, Stig Magne kl 18.30 og mat fra Gammeltunet Hanshus og nettverking kl. 19.30.
Program

18.00
Velkommen – næringsarbeid i Midtre Gauldal
v/Programleder Spir, Aina Midthjell Reppe.


Hvordan kan Proneo hjelpe deg?
v/ prosjektleder, Paul Sverre Røe.


18.30
Foredrag fra stolte bedrifter i Midtre Gauldal
Utvikling av Soknedal Bakeri - Baker Streetfood. v/Stig Magne Torve, arbeidende styreleder.


19.30

Servering og pause


20.00

Rundbordsprat - møt virkemiddelapparatet
Etabler kontakt med de gode hjelperne. Her kan du få en nærmere prat me foredragsholdere og fra virkemiddelapparatet.

Med på laget

Innovasjon Norge

Proneo

Spir

Norsk Landbruksrådgivning

Midtre Gauldal kommune

Lokale banker

Midtre Gauldal Utvikling KF