Førstelinje til næringslivet og gründere

Marthe Eid under Spirsamling sammen med bedrifter som har vært med i SMB-Utviklingsløp.

Går du med mange ideer og store planer? Er ideen din liv laga? Trenger du å drøfte dine gründerplaner, eller få en vurdering av din bedrifts utviklingsplaner? Du kan slå på tråden til Proneo.

Det er et innovasjons- og rådgivningsselskap, som tilbyr bistand og rådgivning til næringslivet i Midtre Gauldal kommune. Det skjer gjennom omstillingsprogrammet Spir, som går fra 2022-2027.

Knut Baglo Heidi Totsås

Idémottak og drøftingspartner

- Førstelinjetjenesten handler om at vi er et idémottak for alle som har lyst eller tenker på å starte opp en bedrift. Vi tilbyr møter til alle som vil lufte sine ideer, om de er mer eller mindre konkrete. Noen har konkrete planer om å starte opp, og søker mer tekniske svar på hvordan de skal gå frem. Vi kan bidra med å avklare og være med på å forme noen prosjekter. Det kan også være etablert næringsliv, som spekulerer på noe nytt: Om de skal ta grep, utvide bygningsmasse, investere i produksjonsutstyr eller gjøre grep på markedssida. Vi kan ta en første prat.

Det forteller Knut Baglo og Heidi Totsås i rådgivningsselskapet Proneo. De spesialiserer seg på nettopp oppstartsbedrifter og innovasjonsarbeid, og yter i dag førstelinjetjeneste til 11 kommuner. Deriblant Midtre Gauldal gjennom Spir.

Bred kompetanse og bransjespredning

- Ganske mange kommuner velger å sette ut førstelinjetjenesten til aktører som oss, for å få en bredere kompetanse. Vi møter mange ideer fra ulike bransjer og størrelser. Vi vurderer rundt 300 ideer i året, så vi tør å si vi er gode på dette, sier Knut Baglo.

Henvendelsene de får kan variere fra små ideer til levebrødsbedrifter, til store etableringer og innovasjonsprosjekter som kan skape mange arbeidsplasser. De har folk med ulik kompetanse og bransjeerfaring.

Der de ser potensiale, har de anledning til å yte flere rådgivningstimer. Noen ganger bidrar de til å løfte blikket, se litt lenger frem. Ofte gir de tips om hvor de som tar kontakt kan finne hjelp. For eksempel egnede lokaler, eller via kontaktnettet både regionalt og nasjonalt, eller offentlige etater. Andre ganger kan de også være tydelige på at ideen som den er nå ikke har livets rett.

Spir1

Hvordan kan du ta kontakt?

Alle i kommunen vår som går med ideer eller planer, om de er små eller store, kan benytte seg av førstelinjetjenesten.

Ta kontakt med Aina Midthjell Reppe, programleder i Spir. Hun henviser videre. 

*Telefon: 959 77 994
*E-post

Du kan også bruke kontaktskjemaet på Proneos sider.

- Stor aktivitet i Midtre Gauldal

Proneo har gjennom Spir kjørt etablererkurs og prosjektet SMB utvikling for 13 små- og mellomstore bedrifter i Midtre Gauldal det siste året. De 13 har gått gjennom forprosjekt for å utvikle sine bedrifter, og mange av dem er nå i gang med selve prosjektbiten.

- Vi opplever at det er stor aktivitet i Midtre Gauldal. Det er mye spennende som skjer i hele spekteret, både fra store og små, nytt og etablert næringsliv. Det har jo også en sammenheng med at dere er en omstillingskommune. Da «spøles» det opp mye. Og det handler om at gründere og næringslivet snakker i lag. At de deler opplevelsen at det går an å få hjelp.

Et barn av omstillingsprogrammet i Verdal

Proeno oppsto i kjølvannet av Verdal kommunes omstillingsprogram fra 2002-2007. Da programmet nærmet seg slutten ble Proneo opprettet for å ta vare på kompetansen, arbeidet og engasjementet som hadde blitt satt i gang i løpet av omstillingsperioden.