Ett år med utviklingsarbeid

Spir2

Det er tid for en statusrapport etter et drøyt år med omstillingsprogrammet.

Omstillingsprogrammet Spir startet i januar 2022, men leder for programmet, Aina Midthjell Reppe, startet i jobben i juni i fjor.


22 prosjekter fordelt på 39 ulike bedrifter har siden oppstarten mottatt støtte gjennom Spir. Det er mange ulike prosjekter, som spenner fra oppstartsstøtte til sentrumsutvikling, kompetanseheving, rådgivning og nettverksarbeid.

Spir1

Bedrifter i utvikling

SMB-utvikling er et verktøy utviklet av Innovasjon Norge. Målet er at små- og mellomstore bedrifter med potensiale for vekst skal øke konkurransekraften, evne til innovasjon og lønnsom verdiskaping. 


Høsten 2022 startet en forstudie med 14 bedrifter. Det gikk så videre i et forprosjekt, hvorav 13 av bedriftene ble med. Disse 13 har gjennom vinteren og våren jobbet sammen med rådgivere fra Proneo, innovasjons- og rådgivningsselskapet som har ledet dette arbeidet.


Resultatene fra forprosjektet vil være klart i midten av august. Flere av bedriftene har allerede gått i gang med prosjekter for sin bedrift, blant annet med støtte fra Spir. For eksempel har Mersmak fått støtte til utvikling av kundegrunnlag og salgskanaler, og Svardal Trapp har fått støtte til å videreutvikle kundegrunnlaget og utnyttelse av sin maskinpark. Vi venter flere søknader fra SMB-bedriftene i høst.


Til høsten vil Spir etter planen gå i gang med en ny runde med SMB utvikling. Kan det være noe for din bedrift? Ta kontakt!

Spir i tall
 • Det er søkt om støtte til prosjekter og tiltak for 5,1 millioner kroner. Spir har innvilget støtte på 3,1 millioner kroner så langt i år. Dette er snakk om prosjekter og tiltak med en kostnadsramme på drøye 17,7 millioner kroner.

  Midlene som ligger i Spir skal gå til utvikling og innovasjon i næringslivet, bidra til flere arbeidsplasser, økt attraktivitet for både besøkende og folk som bor her og gjøre næringslivet mer robust og omstillingsdyktig.

  Spir jobber etter en metodikk som kalles PLP, der alle prosjekter deles inn i faser; forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Omstillingsprogrammer støtter vanligvis forstudier eller forprosjekt, men vi kan også støtte rene tiltak, som for eksempel NM i snøscootercross.

Utvikling er tingen

Både regjering, departementer og Innovasjon Norge legger mye vekt på kommuners og næringslivets evne til utvikling. Dette ble nylig understreket i distriktsmeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lagt frem 20. juni.

Dette er også en viktig del av omstillingsprogrammet Spir. Vi som kommune og næringslivet må hele tiden legge trykk på utvikling og samhandling. Etterlevelse av FNs bærekraftsmål og tilgangen på relevant kompetanse, vil prege både kommunen og vårt næringsliv i årene som kommer.

Skal vi tro vår samarbeidspartner Proneo, ligger det godt til rette for dette i kommunen vår. De har i løpet av det siste året fått over 20 henvendelser fra bedrifter, som har ønsket bistand. Det kan være rådgivning, innspill eller at de ønsker å søke om midler til ulike tiltak eller prosjekter. Dette er ifølge Proneo langt over normalen. Det forteller oss om et næringsliv som søker utvikling og vekst i Midtre Gauldal!

SPIR - kort fortalt
 • Omstillingsprogram 2022-2027 for Midtre Gauldal kommune

  Mål:
  Økt utviklingsevne i næringsliv og kommune
  Sikre eksisterende arbeidsplasser og skape 300 nye
  Et mer robust næringsliv

 • Fem innsatsområder i Midtre Gauldal:
  Opplevelsesnæringen
  Industri
  Ny næring og innovasjon i eksisterende næringsliv
  Kompetanse
  Attraktivitet

  Bakgrunnen er at vi mistet mange arbeidsplasser da Norsk Kylling flyttet ut av kommunen våren 2021