En kveld for næringslivet

Kraner pixabay analogicus

Tirsdag 23. januar blir det næringskveld på Gauldalsporten. Samarbeidet kommune-næringsliv, Støren Sør, Mersmak, Proneo, Spir og NiT står på programmet.

Næringskvelden starter kl. 18.30, og foregår i trivelige omgivelser på Gauldalsporten. Alle er velkomne, og det er gratis!

Invitasjon til næringskvelden:

Invitasjon næringskveld 23 1 24

Variert program

Ordfører Trude Heggdal ønsker velkommen. Hun vil dele sine tanker om kommunens rolle som samfunnsutvikler, forholdet kommunen - næringsliv, presentere undersøkelsen Næringsaktiv kommune og fortelle om bedriftsbesøk. 

Innovasjons- og rådgivningsselskapet Proneo er kommunens samarbeidspartner. De kommer for å snakke om førstelinjetjenesten til næringslivet som de står for, SMB-utvikling og katapultnoder. 

Mersmak AS vil fortelle om sin gründerreise og utvikling til det selskapet det har blitt i dag.

Støren Sør er tema: Steinar Reinkind jobber intensivt med å få tak i de første næringsaktørene til det store næringsområdet. Vi er nærmere enn noen gang, kan 2024 være året det løsner?

NiT Midtre Gauldal ved leder Svend Hov er der, det samme er Spirs Aina Midthjell Reppe. De vil begge se inn i 2024-glasskula.

Næringsliv og samfunnsutvikling

Det er Spir, Midtre Gauldal kommune, NiT Midtre Gauldal og Proneo som er arrangører av kvelden. Vi håper mange tar turen.

Her blir det muligheter for diskusjoner, samtaler og nyttig erfaringsutveksling for lokalt næringsliv og alle som er interessert i samfunnsutvikling og framtida i Midtre Gauldal.

Vi ses der!