En levende kommune

Dronebilde, Støren

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal, kreativ og raus, en kommune for deg som vil bo sentralt, men likevel ha naturen tett på. Med røtter til å vokse, med vinger til å fly, beskriver vår satsning på gode oppvekstmiljø enten du vil bo urbant i kommunesenteret Støren, eller mer landlig knyttet opp mot kommunedelsentra Soknedal, Budal eller Singsås.

Vår kommune har et rikt kulturliv, stor dugnadsånd og idrettslag som er inkluderende med mange ulike aktiviteter. Næringsliv og servicefunksjoner har fine vekst- og utviklingsmuligheter her med kort avstand til E6 og jernbane.

Midtre Gauldal kommune satser på å komme først til framtida gjennom å tilrettelegge for nye bolig- og næringsareal og er opptatt av å møte ditt behov som innbygger uansett hvilken livsfase du er i.