En levende kommune

Dronebilde, Støren

Midtre Gauldal - kreativ og raus!

En kommune for deg som vil bo sentralt, men likevel ha naturen tett på. Alt du trenger nært, og alt du ikke trenger langt nok unna.

Et trygt sted å vokse opp
Med røtter til å vokse, med vinger til å fly. Det beskriver vår satsning på gode oppvekstmiljø enten du vil bo urbant i kommunesenteret Støren, eller mer landlig i de fantastisk fine bygdene våre: Soknedal, Budal eller Singsås.

Det er oppvekstsenter i alle kommunedelsentrene, med gode barnehager og grunnskoler. Ungdomsskole og videregående skole er samlet under ett tak sammen med kulturhuset på Støren: Gauldal skole- og kultursenter (GSK).

Et aktivt og inkluderende samfunn

Vår kommune har et rikt kulturliv, stor dugnadsånd og idrettslag som er inkluderende med mange ulike aktiviteter. Næringsliv og servicefunksjoner har fine vekst- og utviklingsmuligheter her med kort avstand til E6 og jernbane.

Vi skal vokse!

Midtre Gauldal kommune satser på å komme først til framtida gjennom å tilrettelegge for nye bolig- og næringsareal, og er opptatt av å møte ditt behov som innbygger uansett hvilken livsfase du er i.